Návštěva MFF UK třídou 03K

  

<< 

6 / 56

 >>

 

Newtonova trubice

Pomocí Newtonovy trubice bylo možné demonstroval volný pád - tj. pád volně puštěného tělesa ve vakuu. V trubici, v níž byl normální atmosférický tlak, padal brok, kousek papíru a pírko s různým zrychlením, neboť se projevila odporová síla vzduchu mířící proti pohybu uvažovaného tělíska. Po vyčerpání vzduchu z trubice všechna uvedená tělíska padala se stejným zrychlením, neboť na ně nepůsobila odporová síla vzduchu.