Návštěva MFF UK třídou 03K

  

<< 

8 / 56

 >>

 

Princip obrazovky

Pomocí trubice naplněné zředěným plynem a homogenního magnetického pole vytvořeného cívkami bylo možné demonstrovat princip vychylování svazku elektronů v televizní obrazovce. Jako zdroj elektronů byla použita žhavená katoda, z níž se elektrony uvolňovaly díky termoemisi. Zředěný plyn, který se vlivem elektronů ionizoval, umožňoval sledovat trajektorii, po níž se elektrony pohybovaly. Procházel-li cívkami elektrický proud, pohybovaly se elektrony po části (případně po celé) kružnice.