Návštěva MFF UK třídou 03K

  

<< 

10 / 56

 >>

 

Princip obrazovky

Druhé zařízení umožňovalo vychylovat elektrony pomocí elektrostatického, ale i pomocí magnetického pole. Pokud byly elektrony vychylovány elektrostatickým polem, pohybovaly se po části paraboly.