Návštěva MFF UK třídou 03K

  

<< 

24 / 56

 >>

 

Impuls síly

Impuls síly (tedy časovou změnu hybnosti) lze demonstrovat pomocí mističek o stejné hmotnosti, které jsou vedeny přes kladku se zanedbatelným třením. Položíme-li na jednu mističku míček na stolní tenis, mističky zůstanou v rovnováze. Pokud míček na jednu mističku hodíme, mistička se pohne směrem dolů. Síla, která působí na mističku během brzdění míčku, je několikrát větší než jeho tíhová síla.