Návštěva MFF UK třídou 03K

  

<< 

33 / 56

 >>

 

Výboje

Pomocí Rumkorffova a Teslova transformátoru lze vyrobit vysokofrekvenční proudy, které mohou procházet lidským tělem, aniž by mu ublížily. Zároveň je možné tímto zařízením demonstrovat vznik elektromagnetického vlnění a jeho základní vlastnosti: magnetická složka je kolmá na složku elektrickou.