Návštěva MFF UK třídou 03K

  

<< 

40 / 56

 >>

 

Energie kondenzátoru

Nabitím kondenzátoru na určité napětí získá kondenzátor elektrickou energii. Tu lze pomocí cívky, dlouhého jádra a lehkého hliníkového kroužku přeměnit na energii potenciální. Při přepnutí spínače cívkou projde proud, který kolem ní vytvoří proměnné magnetické pole. V prstenci, umístěném na dlouhém jádru cívky, se naindukuje napětí a začne procházet proud. Ve shodě s Lenzovým zákonem má proud v prstenci takový směr, že jím vytvořené magnetické pole se odpuzuje s magnetickým polem vytvořeným kolem cívky. Proto prstenec vystřelí prudce směrem vzhůru.