Návštěva MFF UK třídou 03K

  

<< 

45 / 56

 >>

 

Rozhlasový přijímač

Základem rozhlasového přijímače je ladící LC obvod, který je tvořen cívkou o indukčnosti L a kondenzátorem o kapacitě C. Tyto dvě veličiny určují frekvenci elektromagnetické vlny, kterou je tento obvod schopen zachytit a zpracovat. První krystalky toho o mnoho více neobsahovaly …