Český rozhlas Praha

Vzhledem k tomu, že třída 03K, v níž učím fyziku, je velmi zvídavá a má zájem o vše, co s fyzikou souvisí, zorganizoval jsem pro ně exkurzi do Českého rozhlasu v Praze. Požádal jsem svojí bývalou spolužačku Danu Městkovou, jestli by nám (a zejména studenům) ukázala studia, případně nechala studenty na některé činnosti ve studiu "sáhnout vlastníma rukama". Návštěva Českého rozhlasu v budově Vinohradská 12 byla naplánovaná na odpoledne 4. května 2005. (Určit termín nebylo snadné, neboť jsme se museli přizpůsobit režimu ve škole, volnému času studentů a hlavně možnostem Českého rozhlasu.) Proto se nakonec návštěvy zúčastnilo jen 7 studentů a já. Ukázalo se ale, že méně znamená více, neboť tak jsme si mohli pohodlně vyzkoušet práci moderátora, technika, hudebního dramaturga, režiséra i náročného posluchače. A to vše najednou!
Po krátké procházce budovou Českého rozhlasu (jak její historickou částí, tak architektonicky zajímavě řešenou novostavbou) jsme páter-nosterem, což byl pro nás všechny první vzrušující zážitek, vyjeli do studií. Po krátkém porozhlédnutí se ve studiu jsme byli Danou Městkovou vyzváni, ať si zkusíme natočit nějakou krátkou reklamu, kterou poté společně doplníme vhodnou hudbou.
Studenti se trošku ostýchali, takže jako první jsem šel já. Soustředit se na to, aby text (který jsem pochopitelně vymýšlel přímo na místě z hlavy) zněl smysluplně, zároveň sledovat pokyny z režie studia od Dany a přitom se nenechat rozesmát studenty, kteří na mě přes sklo dělali nejen povzbuzující obličeje, nebylo úplně snadné. Nakonec se ale malá reklama zvoucí žáky základních škol k nám do školy podařila. Pak už za mixážní pult spojený s počítačem usedla Dana, předvedla, jak se záznam upravuje (trošku zrychlí, trošku zpomalí, vynechají se dlouhé pauzy a vycpávková slova, přidají se pauzy, …) a předala vládu nad pultem ostatním. Střihu se hrdinně ujal Martin Všetička. S malou Daninou pomocí vytvořil úžasné dílo! Povzbuzen naším úspěchem, vydal se do "horkého křesla" ve studiu i Viktor Adler, který si svojí upoutávku na úžasný koncert, i sám sestřihnul.
"Tak to bych chtěl domů!" shodli jsme se všichni, když jsme viděli, co technika všechno dokáže. Před odchodem domů jsme měli možnost vidět skutečného profesionála: Jiří Ptáčník namlouval upoutávky na pořady českého rozhlasu. Poděkovali jsme Daně, rozloučili se a odcházeli plni krásných a neopakovatelných dojmů domů. Dano, díky!

Autoři fotografií:

Hofierka Ondřej

Reichl Jaroslav

Všetička MartinPřípadné dotazy, připomínky, návrhy, ... pište na adresu autora této stránky: reichl@panska.cz