Natáčení pro Českou hlavu

V červnu 2010 mě oslovil jednatel společnosti Česká hlava Stanislav Štěpánek, zda by bylo možné u nás ve škole (SPŠST Panská) natočit dva jím vybrané fyzikální experimenty, které by byly součástí galavečeru České hlavičky. Experimenty by měly být natočené včetně jejich vysvětlení a v odpovídající kvalitě tak, aby je bylo možné odvysílat jak v sále, kde se bude galavečer odehrávat, tak poté v České televizi. Nápad se mi zdál velmi dobrý, a tak jsem s ním seznámil vedení školy a část žáků třídy 07D, kteří na nedávno proběhlých exteriérových cvičeních prokázali nejvíce zručnosti při práci s televizní a filmovou technikou. Obě strany (jak vedení, tak žáci) s natáčením souhlasili, a tak jsem panu Štěpánkovi potvrdil, že experimenty natočíme. Vzhledem k tomu, že galavečer, na kterém budou příspěvky promítány, se konal až 5. listopadu, bylo natáčení odloženo na září.

V pátek 10. září 2010 jsme se po zhruba týdenních přípravách sešli odpoledne po vyučování v učebně fyziky v budově v Malé Štupartské. Již ráno přivezl Jakub Jeník vybavení Honzy Dubna, které zabralo polovinu kabinetu fyziky. Odpoledne jsme pak ze studia v Panské přinesli kamery, které zabraly tu druhou polovinu kabinetu. Na přání pana Štěpánka měl experimenty provádět a vysvětlovat žák, nikoli učitel. Tohoto jistě nesnadného úkolu se ujal Michal Pustějovský. Za kamerami stáli Jakub Jeník, který řídil technickou stránku natáčení, Honza Milota a Filip Nový. Zvuk pomocí několika svých mikrofonů snímal a na jeho kvalitu dohlížel Honza Duben.

Natočit dva experimenty se zdá na první pohled velmi snadné, ale má-li být v záběru jen právě to, co tam být má, a má-li mít experiment průběh právě takový, jaký má mít, je potřeba počítat s komplikacemi. S technikou problémy nebyly - vše fungovalo bez problémů. Horší to bylo s vejci! V rámci jednoho z experimentů, který jsme měli natočit, bylo nutné dopravit nedestruktivním způsobem vařené vajíčko do láhve od kečupu. A právě ve slově „nedestruktivní“ byl problém. Záleží totiž, jak se vajíčko uvaří, jak se položí na hrdlo láhve, jak je zkušený experimentátor, … Ještě že jsme měli uvařená vajíčka dohromady čtyři! Nakonec se vše podařilo natočit tak, aby byli spokojení nejen technici, ale i fyzikář stojící v pozadí.

Druhý experiment spočíval v uvaření vody v papírovém kelímku. Samotný experiment je jasný, průběh je zřejmý, vysvětlení relativně jednoduché, ale dostat tohle všechno do požadovaného videoklipu chvíli trvalo. Zejména komentář, který bude vstřižen do záběrů ohřívající se vody, zabral Michalovi asi půlhodiny, ačkoliv text byl dlouhý cca půl minuty.

Ale nakonec se vše podařilo natočit k plnému spokojení techniků i fyzikáře. Snad se z natočeného materiálu ve střižně podaří udělat očekávaný výstup …

Pak začalo dolaďování natočeného záznamu dle požadavků České hlavy a České televize Brno. Nakonec se vše ale podařilo tak, aby byli všichni spokojeni. I proto jsme chtěli být 5. 11. v Brně na samotném natáčení pořadu.

Průběh natáčení jsme zachytili také na fotografiích.

V hlavní roli:

Michal Pustějovský, třída 07D

Technické zázemí:

Jan Duben, třída 07D

Jakub Jeník, třída 07D

Jan Milota, třída 07D

Filip Nový, třída 07D

Autor fotografií:

Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 12. 9. 2010