FYZIKÁLNÍ CIRKUS  2005


     Na SPŠST Panská se stalo již tradicí, že v době, kdy všichni shánějí dárky, kterými by mohli oblažit své blízké 24. prosince, pečou cukroví, na jehož kalorie pak všichni shodně v lednu nadávají, a kýčí svoje příbytky různými (někdy i hrůznými) předměty, které mají připomenout, že se (bohužel už zase) blíží Vánoce, mívám (naštěstí) úplně jiné starosti: připravuji Fyzikální cirkus. A v roce 2005 to bylo již posedmé, co se otevřely dokořán dveře učebny fyziky, aby se dovnitř mohla nahrnout padesátka fyziky, pokusů a ptákovin chtivých studentů a učitelů školy, jejich známých a kamarádů a nebo hostů z MFF UK (lidé ze všech skupin byli letos opravdu přítomni)! (Jen pro zajímavost: učitelé naší školy přišli jen 2 - a to ještě oba jsou externisté!)
     Nechám bez komentáře, že letos přišli téměř výhradně jen studenti ze tříd, které sám učím (a kteří pravděpodobně velkou část pokusů z Fyzikálního cirkusu uvidí i v běžných hodinách fyziky). Pouze pár lidí tuší, proč tomu tak bylo ... Smůla těch, co nepřišli a co (možná, pokud se sem proklikají) uvidí jen zprostředkovaně to, co se dělo těch 90 minut v učebně S6! Sebelepší fotografie totiž nemůže nahradit tu atmosféru, která ve středu 30. 11. 2005 v učebně fyziky panovala.
     Jenom pro upozornění a pro případné rejpaly: žádná fotografie nebyla dodatečně digitálně nijak upravována!!! Vše, co je zachyceno na fotografiích, bylo možné vidět "na živo" při Fyzikálním cirkusu, byť se to zdá v mnohých případech neuvěřitelné ...


Program Fyzikálního cirkusu byl tématicky rozdělen do několika skupin:
(Po kliknutí na odkaz se zobrazí stránka s náhledy fotografií. Po kliknutí na fotografii se tato fotografie zobrazí v samostatném okně spolu s popisem.)
Úvod - přivítání a "výbušný" experiment na rozjezd
Elektrostatika - v učebně plné lidí jsem se obával, že pozdější zařazení elektrostatiky by nemuselo dopadnout dobře ...
Mechanika - klasická fyzikální disciplína skýtá mnohá překvapení ...
Optika a akustika - fyzikální obory, které jsou pro studenty z Panské stěžejní, snad nenudí ani ostatní
Fyzika z tržnic a obchodů - možná některé z předmětů znáte a máte třeba doma, aniž byste tušili, jaká nádherná fyzika se v nich skrývá
Magická fyzika - i slavný David Copperfield musí dokonale ovládat fyziku, aby mohl předvádět svá kouzla ...
Závěr - několik zajímavých experimentů a přídavek na úplný závěr

     Fyzikální cirkus proběhl bez větších závad. To, co se během předvádění nepovedlo nebo rozbilo, bleskurychle opravoval Dan Lukeš. Soudě podle toho, že si diváci vymohli přídavek (což se v minulých letech nikdy nestalo), předpokládám, že byli spokojeni a těch 90 minut strávených v učebně fyziky pro ně bylo příjemným rozptýlením.
     Ačkoliv jsme Fyzikální cirkus neopakovali podruhé (jak tomu bylo v minulých letech), byli jsme všichni docela unavení. Být 90 minut ve střehu, aby vše dopadlo dobře, být připraven na improvizaci v případě, že něco neběží podle plánu, ... vyžaduje určité úsilí. Ale dělali jsme to rádi a zvládli jsme to snad dobře.

Upřímné, srdečné a velké poděkování realizačnímu týmu ze třídy 03K, bez kterého by Fyzikální cirkus nemohl proběhnout tak výborně, jak proběhl:
Ondřej Hofierka - videozáznam a videoprojekce celého představení na plátno
Jakub Jansa - videozáznam
Daniel Lukeš - fotoreportér a mistr improvizace (bleskurychle opravoval zničené pomůcky, aby mohl být nepodařený experiment znovu zopakován)
Martin Všetička - nezbytná pomoc při experimentech, fotoreportér a mistr improvizace (několikrát bylo změněno domluvené pořadí experimentů, na což reagoval velmi pohotově)

Specialní poděkování:
Antonín Bloman a Vojtěch Hála zabránili pádu a následnému úrazu nešikovného experimentátora, který si myslel, že má vše pod kontrolou ...

Děkuji vedení SPŠST Panská, které mi umožnilo Fyzikální cirkus uspořádat. Příští rok třeba zase ...


Další akce, které jsem pořádal nebo kterých jsem se zúčasnil, je možno nalézt zde.
© Jaroslav Reichl a 03K, 2005