Fyzika v 03K - změny energie

Jednou jsem si na cvičení fyziky vymyslel laboratorní práci, v níž měli studenti studovat vzájemnou přeměnu potenciální energie na energii kinetickou a zpět na potenciální. Práce spočívala v tom, že různé "kuličky" (tenisák, různé druhy hopíků, ocelovou kuličku, ...) nechají spadnou z určité výšky na zem a po odrazu (pokud možno přesně) změří výšku, do níž kulička vystoupila. Na základě toho pak druhý den v rámci výpočetní techniky (probírali právě Excel) dopočítají velikost rychlosti dopadu a odrazu, koeficient pružnosti dané "kuličky" ...

Ačkoliv práce samotné nedopadly příliš dobře, neboť jim chyběly základní náležitosti, během měření vládla sice rušná, zato ovšem pracovní nálada.

Malinko jsme změnili orientaci stolů, které sloužily v danou chvíli jako měřící "tyč" a mohlo se začít ...

Všichni, až na Davida Lajperta pracovali naprosto pečlivě a horlivě - jen David byl v pohodě. Vše jen zapisoval a nechal za sebe pracovat jiné ...

Jediným nebezpečím, které při práci hrozilo, bylo rozbití si hlavy o nohy stolu. Nicméně i to se nám podařilo eliminovat a nikdo k úrazu nepřišel.

Naprosto nezbytné bylo zvážení "kuliček" - k dispozici byla na katedře připravena váha.

Nejen, že se při práci nikdo nezranil a neublížil ani sobě ani svému okolí, ale navíc vládla naprosto činorodá atmosféra během celého patnáctiminutového měření.

Atmosféru přibližuje fotogalerie.


Autor fotografií: Jaroslav Reichl

© Jaroslav Reichl, 2006