Klíč k fyzice

Klíč k fyzice

Přes pečlivou kontrolu jak ze strany autora, tak ze strany nakladatele, došlo při sazbě textu knihy ke vzniku několika chyb, které zůstaly, bohužel, neopraveny:

  • str. 35 - dole: rozdíl hybností nemá být s vektory
  • str. 102 - místo r má být ve vzorci pro kinetickou energii v
  • str. 122 - ve druhé větě chybí na konci slovo být
  • str. 154 - ve grafu nemá být AT ale delta T, tj. symbol Delta T
  • str. 188 - místo síly F s indexem p má být síla F s indexem d
  • Omlouvám se!


    © Jaroslav Reichl, 2007