Návštěva MFF UK třídou 03K

  

 

1 / 56

 >>

 

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je periodicky pracující tepelný stroj, který odebírá teplo jednomu tělesu (chladič) a předává je jinému tělesu (ohřívač). Tepelná čerpadla se v současné době používají jako alternativní zdroje pro vytápění budov, přičemž návratnost ceny pořízení se pohybuje okolo šesti let.