Návštěva MFF UK třídou 03K

Dne 16. 2. 2005 v odpoledních hodinách jsme absolvovali exkurzi za poznáním některých fyzikálních jevů.

Po MFF UK na Albertově nás provázel prof. Rndr. Emanuel Svoboda,  CSc.

Formou přednášky a názorných ukázek nám poutavě vysvětlil principy některých fyzikálních jevů jako např.:

 

·       Princip tepelného čerpadla

·       Ukázka newtonovy trubice

·       Princip obrazovky (vychylování proudu elektronů)

·       Analogie kmitaného pohybu a pohybu po kružnici

·       Rezonance

·       Interference

·       Impuls síly

·       Vlnění

·       Výboje

·       Fotonky

·       Energie kondenzátoru

·       Levitace prstenu

·       Foucaltovy proudy

·       Rozhlasový přijímač

·       Spektroskop

·       Pokusy s vývěvou

 

 

Názorná dokumentace fotografiemi a stručným popisem jednotlivých jevů následuje dále v této prezentaci.

__________________________________________________________________________________________________________

 

Webovou prezentaci vytvořil Jakub Jansa

Podklady, popisy principů zařízení vytvořil a dodal Mgr. Jaroslav Reichl

Nafotil: - Ondřej Hofierka (foto zachycují Impuls síly a detail č. 3 u principu obrazovky)

  - Jakub Jansa (ostatní fotografie)