Návštěva MFF UK třídou 03K

  

<< 

18 / 56

 >>

 

Analogie kmitaného pohybu a pohybu po kružnici

Pomocí elektromotorku s regulovatelným chodem a závaží zavěšeného na pružině lze demonstrovat analogii mezi kmitavým pohybem a pohybem po kružnici. Tak je možné fyzikálními veličinami, které popisují pohyb po kružnici, popsat i kmitání závaží zavěšeného na pružině.