Návštěva MFF UK třídou 03K

  

<< 

19 / 56

 >>

 

Analogie kmitaného pohybu a pohybu po kružnici

Detail číslo 1