Návštěva MFF UK třídou 03K

  

<< 

42 / 56

 >>

 

Levitace prstence

Připojí-li se cívka s jádrem ke zdroji střídavého proudu, vzniká kolem ní proměnné magnetické pole. V prstenci navlečeném na jádru se indukuje napětí a vzhledem k malému odporu prstence prochází relativně velký proud. Ve shodě s Lenzovým zákonem má takový směr, že magnetické pole prstence prstenec od cívky odpuzuje. Při násilném stlačení prstence směrem dolů se začne ohřívat - energie magnetického pole se totiž přeměňuje v Jouleovo teplo.