Návštěva MFF UK třídou 03K

  

<< 

43 / 56

 >>

 

Foucaltovy proudy

… neboli vířivé proudy. Vznikají ve vodiči, který se pohybuje v magnetickém poli. Díky Lenzovu zákonu pohyb vodiče zpomalují. Proto se používají v indukčních brzdách. Aby se tyto proudy minimalizovaly (a tak se minimalizovaly i ztráty vznikající ve vodičích) nepoužívají se např. jádra v cívkách masivní z jednoho bloku, ale složená z několika kovových plátů.