Návštěva MFF UK třídou 03K

  

<< 

48 / 56

 >>

 

Spektroskop

Spektroskop slouží ke studiu spektra, které vzniká rozkladem bílého (obecně polyfrekvenčního) světla. Na základě spektra je možné získat o zdroji světla poměrně velké množství informací (používá se hlavně v astronomii ke zjišťování základních charakteristik hvězd, …).