Návštěva MFF UK třídou 03K

  

<< 

49 / 56

 >>

 

Vývěva I.

Vývěva je zařízení, které dokáže z uzavřeného prostoru pod recipientem odsát vzduch. Tlak pod recipientem závisí na výkonu motoru vývěvy, těsnosti spojů, … S vývěvou a přetlakovým dasymetrem Eman Svoboda demonstroval platnost Archimedova zákona i pro plyny. V prostředí, v němž byl atmosférický tlak, byl dasymetr v rovnováze. Po odčerpání vzduchu z uzavřeného prostoru pod recipientem vývěvy se dasymetr převážil tak, že směrem dolů se pohybovala část zakončená větší skleněnou koulí. V ředěném vzduchu klesla hustota a s ní i velikost vztlakové síly, která kouli nadnášela.