Odborný životopis

[ Narozen | Studium | Zaměstnání | Další odborné působení | Zájmy | Publikační činnost || PDF verze životopisu ]

Narození

Roku 1973 v Praze.

Studium

 • 1980 - 1984 základní škola Praha 10 - Kolovraty (1. - 4. třída)
 • 1984 - 1988 základní škola bří Jandusů, Praha 10 - Uhříněves (5. - 8. třída)
 • 1988 - 1992 gymnázium Voděradská, Praha 10 - Strašnice, zakončené maturitou
 • 1992 - 1999 Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, Praha 2
 • 1999 - promoce na MFF UK (obor Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů - matematika a fyzika pro 3. stupeň)
 • [nahoru]

  Zaměstnání

  Od roku 1999 do současnosti - Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Panská, Praha 1; učím fyziku, technickou fyziku, fyzikální seminář, matematiku a aplikovanou matematiku.

  [nahoru]

  Další odborné působení

 • pravidelná účast na Veletrhu nápadů učitelů fyziky
 • aktivní účast na fyzikálních seminářích projektu Heuréka (od podzimu 2006 jsem zodpovědný za průběh regionálního semináře, který se koná na SPŠST Panská)
 • četba odborné literatury
 • vedení a konzultování dlouhodobých maturitních prací studentů 4. ročníků SPŠST Panská
 • vedení fyzikálních seminářů určených pro další vzdělávání učitelů základních, středních a vysokých škol
 • práce na projektu Multimediální encyklopedie fyziky - projekt, který začal v roce 2006 jako praktická maturitní práce z fyziky studenta Martina Všetičky a který jsme po úspěšném obhájení před maturitní komisí začali dále rozvíjet. Cílem je vytvořit ucelenou a plně funkční multimediální encyklopedii fyziky, která by sloužila jako zdroj inspirace, poznání, ...
 • práce na projektu Technická fyzika - jedná se o multimediální učebnici Technické fyziky. Tento předmět se učí na SPŠST Panská na oborech DGT a OZT ve třetím ročníku a dosud pro něj nebyly k dispozici ucelené studijní materiály: ani pro učitele, kteří předmět učí, ani pro studenty.
 • a další ...
 • [nahoru]

  Zájmy

  Mé zájmy se z velké části točí kolem mého povolání a zejména fyziky. To ovšem vyžaduje spoustu volného času na přípravu různých projektů, které si vymyslím, na realizaci mých většinou šílených nápadů, … Když zbude čas a nesedím zrovna u kompu, tak si rád přečtu pěknou knihu (i odbornou - fyzikální), časopis (jiné než odborné nečtu Smile), podívám se na film (ale to můžu i u kompu, že Smile), … Co u kompu nedělám, byť dneska je možné téměř všechno, je ježdění na kole: tak parádně si nikde neodpočinu než na kole. Je pravda, že v širokém okolí mého bydliště už můžu jezdit na „autopilota“, ale alespoň můžu v klidu přemýšlet o věcech, o kterých přemýšlet potřebuji. Ovšem při stavu českých silnic se na „autopilota“ jezdit nevyplácí. V té souvislosti se mi vždy „líbí“ prohlášení silničářů, že vozovky jsou po zimě v pořádku, nikde žádné problémy nejsou, všechny díry, které přes zimu vznikly kombinací soli, vody a mrazu, jsou spravené, … Posadil bych zodpovědnou osobu (je-li taková Smile) na kolo a poslal na výlet. A nebyl bych zlý - nevybral bych pro ni tu nejhorší cestu! To jen aby viděla (ta osoba), v jakém stavu ty opravené silnice jsou … Smile

  Ve volných chvílích, při cestách na kole, při výletech se studenty, ale i s kolegy, ve škole při zajímavých příležitostech, … - zkrátka skoro všude a pořád Smile - rád fotografuji. Kromě fotografií do „rodinného alba“ rád fotografuji zajímavé děje, předměty nebo situace, které potom mohu použít ve výuce. S digitálním fotoaparátem není žádný problém udělat několik fotografií téhož objektu a pak z nich vybrat tu nejlepší a nebo nafotografovat „fotografický seriál“.

  Mezi mé hlavní nezájmy (tj. to co k smrti nemám rád) patří dělat zbytečnou práci. Nebráním se pracovat na různých problémech, projektech, … i když jsou časově náročné, pokud vím, že mají smysl a bude z nich nějaký užitek. Ale nemám rád, když vím, že pracuji zbytečně a že to stejně nebude mít žádný efekt a smysluplný výsledek. Do této skupiny patří práce na RVP1), ŠVP2), přípravách státních maturit, …

  Nemám rád, když ze mě lidi dělají blbce!

  Vysvětlivky pro ty šťastnější, kteří netuší, oč jde:

  1) RVP jsou Rámcové vzdělávací programy - jakási modifikace osnov, která má podle kompetentních pracovníků MŠMT, VÚP (Výzkumný ústav pedagogický) a dalších institucí přinést výrazně lepší výuku, kantory milující děti, štastné rodiče radující se z úspěchů svých ratolestí, ... Ve skutečnosti je to ale nesmírně zdlouhavá a ve finále pravděpodobně zbytečná práce pro kantory, protože ...

  2) ŠVP jsou Školní vzdělávací programy, které na základě RVP (deklarovaných pro daný typ studia - základní škola, čtyřleté gymnázium, ...) vypracovává konkrétní škola a konkrétní učitel na základě své vlastní fantazie (pokud je neokopíruje), nálady, chuti probírat různé učivo v různých obdobích školního roku, ... No prostě další úžasné věci, které si vrchnost vymyslela na kantory!

  [nahoru]

  Publikační činnost

  Monografie

 • Reichl, J.: Klíč k fyzice aneb příběhy ze života (pro střední školy), 1. vydání, nakladatelství Albatros, 2005, 220 stran, ISBN: 80-001590-0

 • Články v časopisech a sbornících

 • Reichl, J.: Deterministický chaos: motýlí efekt, Matematika-fyzika-informatika, 1998 - 1999/9, str. 537 - 544, ISSN 1210-1761
 • Reichl, J.: Panská fyzika ze Štupky. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 5, sborník z konference, Západočeská Univerzita, Plzeň 2000, str. 83 - 85, ISBN 80-7082-649-5
 • Reichl, J.: Panská fyzika 2. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 6, sborník z konference, Univerzita Palackého, Olomouc 2001, str. 109 - 112
 • Reichl, J.: Panská fyzika 3. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 7, sborník z konference, nakladatelství Prometheus, Praha 2002, str. 61 - 66, ISBN 80-7196-254-6
 • Reichl, J.: Jednoduché experimenty a Fyzikální cirkus. In Sborník ze semináře „… aby fyzika žáky bavila …“, Univerzita Palackého, Olomouc 2003, str. 84 - 92, ISBN 80-244-0742-8
 • Reichl, J.: Magická fyzika 1, Matematika-fyzika-informatika, 2003 - 2004/7, str. 418 - 422, ISSN 1210-1761
 • Reichl, J.: Magická fyzika 2, Matematika-fyzika-informatika, 2003 - 2004/8, str. 481 - 485, ISSN 1210-1761
 • Reichl, J.: Panská fyzika 4. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 8, sborník z konference, Jihočeská univerzita, České Budějovice 2003, str. 173 - 181, ISBN 80-7040-647-X
 • Reichl, J.: Panská fyzika 5. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 9, sborník z konference, svazek druhý, Padio, Brno 2004, str. 96 - 100, ISBN 80-7315-084-0
 • Reichl, J.: Panská fyzika 6. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 10, sborník z konference, nakladatelství Prometheus, Praha 2005, str. 190 - 194, ISBN 80-7196-331-3
 • Reichl, J.: Magie a kouzla ve fyzice. In Dílny Heuréky 2003 - 2004, sborník konferencí projektu Heuréka, editor L. Dvořák, nakladatelství Prometheus 2005, str. 55 - 59, ISBN 80-7196-316-X
 • Reichl, J.: Fyzikální hračky a hrátky s fyzikou. In Dílny Heuréky 2003 - 2004, sborník konferencí projektu Heuréka, editor L. Dvořák, nakladatelství Prometheus 2005, str. 121 - 128, ISBN 80-7196-316-X
 • Reichl, J.: Fyzika hrou. In Sborník ze semináře „… aby fyzika žáky bavila … 2“, Univerzita Palackého, Olomouc 2005, str. 198 - 204, ISBN 80-244-1181-4
 • Reichl, J.: Panská fyzika 7. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 11, sborník z konference, Univerzita Palackého, Olomouc 2006, str. 118 - 122, ISBN 80-244-1491-0
 • Reichl, J.: Fyzika v lékařství. In Dílny Heuréky 2005, sborník konference projektu Heuréka, editor L. Dvořák, nakladatelství Prometheus 2006, str. 105 - 117, ISBN 80-7196-334-8
 • Reichl, J., Krupička, D., Lukeš, D., Nesrsta, M., Matoušek, J., Pluhař, O., Všetička, M.: Ukázky praktických maturitních prací studentů SPŠST Panská. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 12, sborník z konference, nakladatelství Prométheus, Praha 2007, str. 103 - 114, ISBN 978-80-7196-352-3
 • Reichl, J.: Film ve výuce fyziky. In Média tvořivě, metodická příručka mediální výchovy, editorka N. Rutová, o. s. Aisis, Kladno 2008, str. 279 - 284, ISBN 978-80-904071-1-4
 • Reichl, J.: Píseň jako zdroj netradičních fyzikálních úloh. In Média tvořivě, metodická příručka mediální výchovy, editorka N. Rutová, o. s. Aisis, Kladno 2008, str. 285 - 289, ISBN 978-80-904071-1-4
 • Reichl, J., Koupil, J.: Videoanalýza reálných dějů. In Média tvořivě, metodická příručka mediální výchovy, editorka N. Rutová, o. s. Aisis, Kladno 2008, str. 290 - 292, ISBN 978-80-904071-1-4
 • Reichl, J.: Matematika s programovým systémem Mathematica. In Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2008, editor Miroslav Lávička, Bohumil Bastl, Vydavatelský servis, Plzeň, 2008, str. 265 - 270, ISBN 978-80-86843-21-6
 • Reichl, J.: Využití Mathematicy ve fyzice. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 13, sborník z konference, nakladatelství Západočeská univerzita Plzeň, Plzeň 2008, str. 190 - 194, ISBN 978-80-7043-728-5
 • Reichl, J.: Fyzikální hračky 2. In Dílny Heuréky 2006 - 2007, sborník konferencí projektu Heuréka, editor L. Dvořák, nakladatelství Prometheus 2009, str. 93 - 110, ISBN 978-80-7196-396-7
 • Reichl, J.: Digitální technika v praxi a ve výuce. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 14, sborník z konference, Masarykova univerzita, Brno 2009, str. 200 - 205, ISBN 978-80-210-5022-8
 • Reichl, J.: Experimenty se systémem firmy Vernier. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 15, sborník z konference, nakladatelství Prométheus, Praha 2010, str. 191 - 197, ISBN 978-80-7196-417-9
 • Reichl, J., Černý P.: Využití systému Vernier při řešení úloh. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 16, sborník z konference, Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, str. 217 - 221, ISBN 978-80-244-2894-9
 • Koudelková V., Polák Z., Reichl, J.: Pár věcí z tábora, tentokráte na téma Není malých úkolů, jsou jen různá měřítka. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 16, sborník z konference, Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, str. 217 - 221, ISBN 978-80-244-2894-9
 • Reichl, J.: V hodinách fyziky chci ukázat její praktičnost a krásu (rozhovor), Rodina a škola, číslo 7, září 2012, str. 6 - 9, ISSN 0035-7766
 • Reichl, J.: Drobnosti do hodin fyziky. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 17, sborník z konference, Nakladatelství P3K s. r. o. v Praze, 2012, str. 247 - 253, ISBN 978-80-87343-13-5
 • Koudelková V., Cach R., Polák Z., Reichl, J.: Pár věcí z tábora, tentokráte na téma Co věděli už staří Řekové … a víme to taky? In Veletrh nápadů učitelů fyziky 17, sborník z konference, Nakladatelství P3K s. r. o. v Praze, 2012, str. 169 - 176, ISBN 978-80-87343-13-5
 • Reichl, J., Skala J.: Maturitní práce z fyziky. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 18, sborník z konference, Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2013, str. 240 - 244, ISBN 978-80-7435-372-7
 • Kácovský P., Reichl, J.: Několik projektů z tábora, tentokráte na téma „Objevy a vynálezy, které změnily svět aneb od kola k tabletu“. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 18, sborník z konference, Nakladatelství Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2013, str. 109 - 114, ISBN 978-80-7435-372-7
 • Bednář V., Reichl, J.: Veletrh nápadů učitelů fyziky 19 pohledem účastníků. Československý časopis pro fyziku, číslo 5, listopad 2014, str. 334, ISSN 0009-0700
 • Reichl, J.: Opakovací otázky do výuky fyziky. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 19, sborník z konference, Západočeská universita v Plzni, 2015, str. 145 - 150, ISBN 978-80-261-0439-1
 • Kácovský P., Reichl, J., Polák Z.: Několik projektů z tábora, tentokráte na téma „Kdo to za nás pracuje aneb energie kam se podíváš“. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 19, sborník z konference, Západočeská universita v Plzni, 2015, str. 66 - 68, ISBN 978-80-261-0439-1

 • Články v elektronické podobě

 • Reichl, J.: Vlastnosti zobrazení čočkou a kulovým a parabolickým zrcadlem. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 12. listopadu 2007], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Fyzika ve filmu (workshop). Projektová výuka fyziky ve ŠVP, sborník z konference (Vlachovice 17. - 20. října 2007) [CD-ROM], Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2007, [citováno 22. listopadu 2007]; ISBN 978-80-7015-121-1
 • Reichl, J.: Nedokonalost lidského oka. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 31. prosince 2007], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Zvedání židle s využitím třecí síly. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 30. ledna 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Postříbření začazené lžičky. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 30. ledna 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Princip činnosti kondenzátoru. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 14. března 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Práce s mapou a jízdním řádem. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 14. března 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Difrakce na štěrbině a na mřížce. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 14. března 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Zákon zachování energie netradičně. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 14. března 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Měření vlnové délky světla. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 1. dubna 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Hloubka ostrosti. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 20. dubna 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Princip klenby. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 20. dubna 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Určování polohy těžiště tělesa. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 1. května 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Nafukování balonku. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 3. srpna 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Matematika s programovým systémem Mathematica. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2008 [CD-ROM], Plzeň: Vydavatelský servis, 2008, [citováno 8. listopadu 2008]; ISBN 978-80-86843-22-3
 • Reichl, J.: Neviditelná špejle. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 11. prosince 2008], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Co mají společného zaoceánský parník a pivní láhev? Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 18. ledna 2009], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Povrchové napětí. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 14. března 2009], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Rezonance. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 14. března 2009], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Energie tuhého tělesa. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 12. ledna 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Bezedná láhev. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 12. ledna 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Kouzelný kelímek. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 12. ledna 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Válcové zrcadlo. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 19. ledna 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Závodní dráha s rovinným zrcadlem. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 25. ledna 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Čtení přes zkumavku s vodou. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 26. ledna 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Výkon snadno a srozumitelně. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 4. února 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Rovnovážný stav soustavy. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 11. května 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Princip hydraulických zařízení. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 18. srpna 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Model centrálního elektrostatického pole. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 18. srpna 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Záhada kečupu. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 18. srpna 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Maxwellovo kyvadlo. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 18. srpna 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Proč plovou kovové zaoceánské lodě? Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 18. srpna 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Vznášedlo. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 18. srpna 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Piruety krasobruslařů a moment setrvačnosti tuhého tělesa. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 18. srpna 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Zvuk deformuje membránu. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 29. srpna 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Rovnováha na páce. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 14. září 2010], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Videoanalýza šikmého vrhu. Fyzweb [online], 2007, [citováno 31. prosince 2010], dostupné z http://fyzweb.cz/, ISSN: 1803-4179
 • Reichl, J., Skala, J.: Časové průběhy napětí a proudu při nabíjení a vybíjení kondenzátoru. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 24. sprna 2011], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Var vody za sníženého tlaku. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 26. sprna 2011], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Diamagnetismus a paramagnetismus jednoduše. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 5. září 2011], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Vzájemná odchylka vektorů gravitační a tíhové síly. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 7. září 2011], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J., Skala, J.: Vedení tepla různými materiály. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 29. září 2011], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Obsahy ploch a programový systém Mathematica. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 3. října 2011], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Kinematika netradičně. In Dílny Heuréky 2009 - 2010, sborník konferencí projektu Heuréka, editor L. Dvořák, I. Dvořáková, V. Koudelková, nakladatelství Prometheus 2011, str. 130 - 133, [CD-ROM], ISBN 978-80-7196-424-7
 • Reichl, J., Skala, J.: Lenzův zákon netradičně. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 16. října 2011], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Magnetické pole Země. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 2. listopadu 2011], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Netlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 23. ledna 2012], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J., Skala J.: Tlumené kmitání tělesa zavěšeného na pružině. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 29. ledna 2012], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Fyzikální experimenty levné i drahé. In Dílny Heuréky 2011, sborník konferencí projektu Heuréka, editor L. Dvořák, I. Dvořáková, V. Koudelková, nakladatelství Prometheus 2011, str. 135 - 163, [CD-ROM], ISBN 978-80-7196-426-1
 • Reichl, J.: Měření se senzorem GPS. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 20. února 2012], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J., Skala J.: Velikost síly aneb jak hrát volejbal. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 23. dubna 2012], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Laboratorní práce ve výuce fyziky. In Jak učím fyziku?, sborník příspěvků ze semináře, editor R. Seifert, JČMF Praha 2011, str. 27 - 32, [CD-ROM], ISBN 978-80-7015-010-8
 • Reichl, J., Skala J.: Bernoulliho rovnice a toaletní papír. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 11. září 2012], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J., Skala J.: Bernoulliho rovnice a tahová síla vody. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 22. září 2012], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J., Skala J.: Bernoulliho rovnice a nafukování sáčku. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 24. září 2012], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J., Skala J.: Rovnice spojitosti a šíření virů. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 24. září 2012], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Archimedův zákon a tání ledu. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 8. listopadu 2012], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Loď s pokladem na vodě. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 17. listopadu 2012], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J., Skala J.: Bernoulliho rovnice aneb Vodáci pod jezem. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 17. ledna 2013], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Slovo úvodem k pokusům mých studentů. Souhrnný sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky [online], 2003, [citováno 13. srpna 2013], dostupné z http://vnuf.cz/sbornik/
 • Reichl, J., Jíra V.: Panská fyzika ze Štupky. Souhrnný sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky [online], 2003, [citováno 13. srpna 2013], dostupné z http://vnuf.cz/sbornik/
 • Reichl, J., Radla T.: Panská fyzika II. Souhrnný sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky [online], 2003, [citováno 13. srpna 2013], dostupné z http://vnuf.cz/sbornik/
 • Reichl, J.: Panská fyzika III. Souhrnný sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky [online], 2003, [citováno 13. srpna 2013], dostupné z http://vnuf.cz/sbornik/
 • Reichl, J.: Panská fyzika 4. Souhrnný sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky [online], 2003, [citováno 13. srpna 2013], dostupné z http://vnuf.cz/sbornik/
 • Reichl, J.: Panská fyzika 5. Souhrnný sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky [online], 2004, [citováno 13. srpna 2013], dostupné z http://vnuf.cz/sbornik/
 • Reichl, J.: Panská fyzika 6. Souhrnný sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky [online], 2005, [citováno 13. srpna 2013], dostupné z http://vnuf.cz/sbornik/
 • Reichl, J.: Experimenty se systémem firmy Vernier. Souhrnný sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky [online], 2010, [citováno 13. srpna 2013], dostupné z http://vnuf.cz/sbornik/
 • Reichl, J.: Využití systému firmy Vernier při řešení úloh. Souhrnný sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky [online], 2011, [citováno 13. srpna 2013], dostupné z http://vnuf.cz/sbornik/
 • Reichl, J.: Drobnosti do hodin fyziky. Souhrnný sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky [online], 2012, [citováno 13. srpna 2013], dostupné z http://vnuf.cz/sbornik/
 • Koudelková V., Cach R., Polák Z., Reichl, J.: Pár věcí z tábora, tentokráte na téma Co věděli už staří Řekové … a víme to taky?. Souhrnný sborník Veletrhu nápadů učitelů fyziky [online], 2012, [citováno 13. srpna 2013], dostupné z http://vnuf.cz/sbornik/
 • Reichl, J.: Laboratorní práce z fyziky pro žáky středních škol. In Dílny Heuréky 2012, sborník konferencí projektu Heuréka, editor L. Dvořák, Nakladatelství P3K s. r. o. 2012, str. 156 - 174, [CD-ROM], ISBN 978-80-87343-11-1
 • Reichl, J., Skala J.: LED a laser. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 20. října 2013], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Soustředění mladých matematiků a fyziků. In Jak získat žáky pro fyziku?, sborník příspěvků ze semináře, editor R. Seifert, JČMF Praha 2013, [CD-ROM], ISBN 978-80-7015-016-0
 • Reichl, J.: Fyzika Vánoc. In Dílny Heuréky 2013, sborník konferencí projektu Heuréka, editor L. Dvořák, Nakladatelství P3K s. r. o. 2014, str. 122, [CD-ROM], ISBN 978-80-87343-33-3
 • Reichl, J.: Magická fyzika a matematika. In Dílny Heuréky 2014, sborník konference projektu Heuréka, editor L. Dvořák, Nakladatelství Matfyzpress 2015, str. 165 - 166, [CD-ROM], ISBN 978-80-7378-290-0
 • Reichl, J.: Netradiční typy úloh z fyziky. Jak získat žáky pro fyziku? 2, sborník z konference (Vlachovice 14. - 17. října 2015) [CD-ROM], Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2015, [citováno 10. ledna 2016]; ISBN 978-80-7015-122-8
 • Reichl, J.: Využití senzoru GPS. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 21. ledna 2016], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Reichl, J.: Těžiště České republiky. Metodický portál RVP [online], 2007, [citováno 21. ledna 2016], dostupné z http://www.rvp.cz/, ISSN: 1802-4785
 • Kácovský P., Polák Z., Reichl, J.: Několik projektů z tábora, tentokráte na téma: „V jednoduchosti je krása aneb i s málem lze dělat divy“. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 20, sborník z konference, Nakladatelství P3K s. r. o., 2016, str. 112 - 118, ISBN 978-80-87343-58-6
 • Reichl, J.: NOVEC 1230. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 20, sborník z konference, Nakladatelství P3K s. r. o., 2016, str. 227 - 231, ISBN 978-80-87343-58-6

 • Postery

 • Reichl, J.: Innovative way of studying physics. Konference GIREP 2010, Remis, Francie
 • Reichl, J.: New technologies in teaching of physics. Konference ICPE 2013, Praha, Praha
 • [nahoru]

  © Jaroslav Reichl, 23. 2. 2016