Heuréka

Školní rok 2019/2020


Heuréka pro střední školy - 3. seminář (18. - 20. 10. 2019) - reportáž z průběhu třetího semináře druhého běhu; tento seminář byl věnován části mechaniky (tuhé těleso a tekutiny).

Heuréka pro střední školy - 2. rozšiřující seminář (8. - 10. 11. 2019) - reportáž z průběhu druhého rozšiřujícího semináře, který si účastníci vyžádali a který byl věnován integrálům a diferenciálním rovnicím.

Heuréka pro střední školy - 4. seminář (22. - 24. 11. 2019) - reportáž z průběhu čtvrtého semináře druhého běhu; tento seminář byl věnován části termodynamiky (teplota, práce, teplo, ideální plyny).

Heuréka pro střední školy - 3. rozšiřující seminář (24. - 26. 1. 2020) - reportáž z průběhu třetího rozšiřujícího semináře, který si účastníci vyžádali a který byl věnován diferenciálním rovnicím a úlohám z fyzikální olympiády.

Školní rok 2018/2019


Heuréka pro střední školy - 11. seminář (19. - 21. 10. 2018) - reportáž z průběhu jedenáctého semináře věnovaného teorii relativity a úvodu do fyziky mikrosvěta.

Heuréka pro střední školy - 12. seminář (9. - 11. 11. 2018) - reportáž z průběhu dvanáctého semináře věnovaného fyzice mikrosvěta.

Heuréka pro střední školy - 1. seminář (15. - 17. 3. 2019) - reportáž z průběhu prvního semináře druhého běhu; tento seminář byl věnován první části mechaniky.

Heuréka pro střední školy - 1. rozšiřující seminář (29. - 31. 3. 2019) - reportáž z průběhu prvního rozšiřujícího semináře, který si účastníci vyžádali a který byl věnován vektorům, logaritmům a derivacím.

Heuréka pro střední školy - 2. seminář (12. - 14. 4. 2019) - reportáž z průběhu druhého semináře druhého běhu; tento seminář byl věnován části mechaniky (dynamika, mechanická práce, energie, výkon a gravitační pole).

Heuréka pro střední školy - 2. rozšiřující seminář (8. - 10. 11. 2019) - reportáž z průběhu druhého rozšiřujícího semináře, který si účastníci vyžádali a který byl věnován integrálům a diferenciálním rovnicím.

Školní rok 2017/2018


Heuréka pro střední školy - 7. seminář (15. - 17. 9. 2017) - reportáž z průběhu sedmého semináře věnovaného nestacionárnímu magnetickému poli a střídavému proudu.

Heuréka pro střední školy - 8. seminář (3. - 5. 11. 2017) - reportáž z průběhu osmého semináře věnovaného mechanickému kmitání, vlnění a akustice.

Heuréka pro střední školy - 9. seminář (23. - 25. 2. 2018) - reportáž z průběhu devátého semináře věnovaného optice.

Heuréka pro střední školy - 10. seminář (6. - 8. 4. 2018) - reportáž z průběhu desátého semináře věnovaného optice.

Školní rok 2016/2017


Heuréka pro střední školy - 3. seminář (21. - 23. 4. 2016) - reportáž z průběhu třetího semináře věnovaného termodynamice.

Heuréka pro střední školy - 4. seminář (25. - 27. 11. 2016) - reportáž z průběhu čtvrtého semináře věnovaného termodynamice a základům elektrostatiky.

Heuréka pro střední školy - 5. seminář (24. - 26. 2. 2017) - reportáž z průběhu pátého semináře věnovaného elektrostatice a vedení elektrického proudu v kovech.

Heuréka pro střední školy - 6. seminář (24. - 26. 3. 2017) - reportáž z průběhu šestého semináře věnovaného vedení elektrického proudu v nekovech a stacionárnímu magnetickému poli.

Školní rok 2015/2016


Heuréka pro střední školy - 1. seminář (26. - 28. 2. 2016) - reportáž z průběhu prvního semináře věnovaného mechanice.

Heuréka pro střední školy - 2. seminář (1. - 3. 4. 2016) - reportáž z průběhu druhého semináře (mechanika a kapalný dusík).

Školní rok 2013/2014


Seminář Heuréky v Náchodě (4. 10. - 6. 10. 2013) - reportáž z fyzikálního semináře plného workshopů.

Školní rok 2011/2012


Seminář Heuréky v Náchodě (30. 9. - 2. 10. 2011) - reportáž ze semináře plného workshopů, na kterém proběhla oslava 20ti let existence Heuréky.

Seminář Heuréky: Fyzika v televizi (27. - 29. 1. 2012) - reportáž ze semináře Heuréky, který byl věnován fyzikálním principům v televizi.

Školní rok 2008/2009


Heuréka v Náchodě (26. - 28. 9. 2008) - tradiční seminář pro učitele fyziky všech stupňů škol na svém "stálém" místě: v Náchodě

Školní rok 2007/2008


Heuréka v Kyjově (21. - 23. 9. 2007) - tradiční seminář pro učitele fyziky všech stupňů škol se konal tentokráte v Kyjově

Regionální seminář Heuréky (23. - 25. 11. 2007) - další regionální seminář Heuréky, který proběhl na půdě SPŠST Panská, byl věnován moderním technologiím ve fyzice

Školní rok 2006/2007


Regionální seminář Heuréky (24. - 26. 11. 2006) - regionální seminář Heuréky proběhl i na půdě SPŠST Panská

Regionální seminář Heuréky (30. 3. - 1. 4. 2007) - další regionální seminář Heuréky: tentokráte na téma Akustika