CERN   2018

Tradice ...

Život utíká neuvěřitelně rychle, takže aniž jsme se nadáli, přišel podzim roku 2017 a bylo nutné hlídat každodenně webové stránky CERNu, abychom nepropásli rezervaci zájezdu na květen 2018 na takové dny, které vyhovují škole z hlediska konání státních i profilových maturitních zkoušek, praxí žáků třetích ročníků a dalších aktivit. Přihlášení se podařilo, a tak jsme mohli pokračovat v osvědčeném modelu zájezdu, který se během výprav v letech 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 a 2016 ustálil.

Začátek výpravy ...

Pátek 23. 3. 2018Přednáška ...

Proto se v pátek 23. 3. 2018 konala v učebně fyziky SPŠST Panská v budově v Malé Štupartské klasická předexkurzní přednáška pro ty žáky školy, kteří se chtějí zúčastnit již tradiční květnové exkurze do CERNu a jeho blízkého i dalekého okolí. Stalo se již tradicí, že před samotným výjezdem do střediska částicového výzkumu nedaleko Ženevy ve Švýcarsku uspořádáme pro žáky základní přednášku.

Důvodů pro uspořádání přednášky je poměrně dost:

připomenout základní organizační informace;

upozornit na důležité technikality, které je třeba zvládnout, dodržet či mít s sebou;

dozvědět se o činnosti CERNu a základních fyzikálních principech urychlovačů dříve, než CERN skutečně navštívíme;

ukázat případným sponzorům exkurze, že máme o exkurzi takový zájem, že jsme schopni exkurzi věnovat i část svého volného času.

Po přivítání žáků a kolegů Heleny Škodové a Vladimíra Rumla v učebně jsme společně prošli základní organizační informace ohledně celého zájezdu. Poté jsme se ponořili do fyzikální problematiky spojené s činností CERNu. Cílem bylo vysvětlit základní podstatu zkoumání částic, důvody tohoto zkoumání a význam této činnosti pro lidstvo. V rámci hodin fyziky se žáci této problematice budou také věnovat, ale v případě poloviny účastníků letošní exkurze až po jejím skončení. Proto je nutné základní principy připomenout předem. A při samotné návštěvě výzkumného střediska pak můžeme více pozornosti a dotazů věnovat konkrétním problémům a zajímavostem a nebudeme muset studovat základní principy.

Během devadesáti minut jsme postupně probrali:

názory na stavbu hmoty od starořeckých učenců přes názory Johna Daltona z 18. století až po předpovězení elektronu na konci 19. století;

vytváření prvních modelů atomů a důvody jejich postupného zavrhování;

Rutherfordův objev atomového jádra a metody zkoumání mikrosvěta;

typické jednotky, rozměry a energie částic;

historii vzniku CERNu, vývoj zařízení v CERNu a objevy učiněné tamními vědci;

základní části urychlovače částice včetně fyzikálního popisu dějů, které v něm probíhají;

význam bádání v CERNu pro běžného obyvatele.

Tam, kde to bylo možné, byly uváděny vhodné analogie s běžně známými situacemi či názorné modely velikosti atomového jádra a celého atomu.

„Mám tady svůj starý mobil,“ říkám v jednu chvíli při přednášce. „Ten mohu zkoumat pochopitelně tak, že vezmu šroubovák a zkusím do něj rýpat nebo se pokusím odšroubovat kryt, displej či něco jiného. Ale je ještě jedna varianta,“ usmívám se.

„No mohl bych ho pustit na zem,“ ozve se ze zadní části učebny nesměle.

„Dobrý nápad,“ usmívám se. „Tak to pojď zkusit,“ vyzývám Davida Sojku, který poznámku pronesl.

David neschopen slova jde. Dávám mu mobil do ruky a instruuji, aby se strefil na předem připravenou dřevěnou desku opřenou o stěnu. Když se David naposledy ujistí, že to myslím vážně, mrskne telefonem proti desce.

Z telefonu odpadne několik kusů.

„Prima,“ raduji se. „Teď ale musí přijít do hry detektor a hledat, co zajímavého se stalo,“ vyzývám vpředu sedící žáky. Po chvíli hledání nachází Fanda Bacík podivnou část mobilu - malou čokoládu. Ta byla před přednáškou do mobilního telefonu dána na místo jeho baterie.

„A přesně tímto destruktivním způsobem zkoumají částice v CERNu. Na vlastnosti srážených částic i nově vznikajících částic ukazují částice detekované po srážce velmi sofistikovanými detektory,“ uzavírám tuto část přednášky a pokračujeme dále.

Krátce před půl čtvrtou přednáška končí. Žáci se začínají rozcházet a já se s nimi loučím: „Mějte se fajn a uvidíme se v časných ranních hodinách ve čtvrtek 10. května na parkovišti u hlavního nádraží.“

„Ranních? To snad ne! To bude ještě večer nebo noc!“ kontrují žáci.

Průběh přednášky je zobrazen na fotografiích.

Autor fotografií:

Marek Kubát (třída 15D)

© Jaroslav Reichl, 24. 3. 2018