Fyzikální B*I*N*G*O

B*I*N*G*O je společenská hra určená pro (skoro) libovolný počet hráčů. Ze dvou variant, kterém mám připraveny, jsme si zahráli pochopitelně tu fyzikální.
Před vlastní hrou je třeba vytvořit herní plány, kterou budou obsahovat obrázky, které během hry bude vedoucí hry losovat. Vzhledem k tomu, že vytváření herních plánů je věc značně pracná, ale přitom velmi jednoduchá, napsal pro tento účel Martin Všetička ze třídy 03K program, který herní plány generuje. Pravidla, podle kterých jsme hráli, se mohou podle situace přizpůsobit:
 1. Účastníkům hry se rozdají dle zvážení vedoucího hry jeden, dva, … herních plánů.
 2. Do osudí (igelitová taška, klobouk, …) se umístí všechny kartičky s nakreslenými symboly.
 3. Jsou-li hráči připraveni ke hře, začíná vedoucí losovat. Vytáhne z osudí vždy jednu kartičku a oznámí její název. (V případě nejasnosti pak může i ukázat hráčům obrázek, ale hra tím ztrácí na zajímavosti - zejména Fyzikální B*I*N*G*O.)
 4. Pokud hráč najde na svém herním plánu obrázek, jehož jméno vedoucí hry oznámil, vyškrtne jej úhlopříčně na svém herním plánu.
 5. Po vylosování pátého a každého dalšího obrázku hráč kontroluje, zda právě vyškrtávaným obrázkem nedosáhne nějakou pozici na herním plánu. Za pozici je přitom považováno vyškrtání (viz obr. 1 až obr. 6):
  1. prvního celého libovolného svislého sloupce 2000,-
  2. prvního celého libovolného vodorovného řádku 2000,-
  3. úhlopříčky v jednom směru 2000,-
  4. úhlopříčky ve druhém směru 2000,-
  5. osového kříže procházejícího středem herního plánu 2000,-
  6. celého herního plánu 10000,-
  7. Za každou pozici popsanou v bodu 5 získává hráč od vedoucího hry odměnu. V našem případě se jednalo o peníze vytvořené pro účel akce "24 hodin s fyzikou". Pokud získá hráč vyškrtnutím jednoho obrázku nárok na více pozic (např. první vyškrtaný svislý sloupec a první vyškrtaný vodorovný řádek), získává příslušný počet odměn najednou.
  8. Hra končí, dosáhne-li některý z hráčů B*I*N*G*O - tj. pozici z obr. 6. (V případě většího počtu hráčů je možné hrát tak dlouho, dokud B*I*N*G*O nebudou mít dva, tři nebo předem daný počet hráčů.)Hra se všem zúčastněním zřejmě líbila, což bylo vidět na nešťastných obličejích a hlavně slyšet na nesouhlasném mručení nebo přímo nelibých poznámkách, když byl vylosován obrázek, který se hráčům nehodil.