Promítání filmů

Nejdříve promítl Daniel Lukeš ze třídy 03K film o beztížném stavu, kterého se dosahuje v letadlech. Film předtím řádně okomentoval a vysvětlil.
Pak se promítal film Cube2, který byl spíše vázán k matematice, neboť se odehrával ve čtyřdimenzionální hyperkrychli.
Řada z nás si přitom odpočinula, někteří dokonce i na několik okamžiků zavřeli oči. Film Cube2 by byl dobrým úvodem pro to, co mělo podle programu následovat dále - tedy pro Matematické hrátky, nicméně nakonec se konal už jen …