Fyzikální kvíz

Součástí kvízu byly otázky z různých oblastí fyziky, na které soutěžící, rozdělení do několika skupinek, odpovídali. Skupinka, která odpověděla správně, získala část hlavolamu (puzzle), který měla složit a říci, o jaký obrázek se jedná a jak souvisí s fyzikou. Hra probíhala poněkud lopotně a unaveně, neboť všichni byli už značně unavení. Nicméně dotáhli jsme jí do závěrečného konce. A to i celkem úspěšně, ačkoliv si jedna skupinka stěžovala, že má těžký obrázek na hádání. Ale i oni nakonec uhodli. Za správně uhodnutý obrázek bylo možné získat opět finanční odměnu, jejíž výše byla závislá na počtu částí obrázků, které měla skupinka při hádání k dispozici.