Fyzika kam se podíváš

Fyzika je věda, která popisuje svět, v němž žijeme, snaží se vysvětlit a fyzikálně i matematicky popsat děje, které v něm probíhají, učinit předpovědi chování daných systémů, … Proto jsem nemohl vynechat zapojení fyziky do běžného života. Z fotografií, které jsem pořídil já a zejména studenti třídy 03K, jsem sestavil prezentaci, v níž jsem fotografie komentoval z fyzikálního hlediska. Měl jsem připravena tyto témata:
  1. Fyzika v běžném životě - můj jeden den od ranního vstávání až po večerní ulehnutí zpět do postele
  2. Fyzika o prázdninách - příhody, které se mohou přihodit během prázdninových cest
  3. Fyzika ve sportu - sportovní disciplíny z pohledu fyziky
  4. Fyzika o Vánocích - i příprava Vánoční pohody je přímou aplikací fyzikálních zákonů
    1. Až na poslední, byly předvedeny a okomentovány všechny uvedené prezentace. Zvláště některé z nich se studentům líbily.