Poděkování

Sponzorsky se na akci podílely: MFF UK Praha
Kvelb Praha s. r. o.
Tom Print Praha
Linde Technoplyn a. s.
Petr Popelka
Jaroslava Reichlová
Ceny věnovaly tyto instituce: MFF UK Praha
Kvelb Praha s. r. o.
Tom Print Praha