Akustika

Původně jsem chtěl tento blok věnovat audio-vizuální technice a základním principům činnosti jednotlivých přístrojů. Nakonec se povídání omezilo pouze na akustiku.
Rozdělili jsme zvuky na:
  1. tóny - závislost intenzity zvuku (okamžité výchylky) na čase je periodická funkce
    1. jednoduché - grafem závislosti intenzity zvuku na čase je sinusoida
    2. složené - grafem závislosti intenzity zvuku na čase je libovolná periodická funkce, ale už ne sinusoida. Jedná se ale o funkci, která je "ze sinusovek složená": ; frekvence je přitom základní frekvence, která určuje výšku tónu, a frekvence (pro celé k větší než 1) jsou frekvence vyšší harmonické určující barvu hlasu
  2. hluky, šumy, …
Rozdíl mezi základní frekvencí a vyššími harmonickými jsem se snažil vysvětlit i názorně ukázat některými pokusy.