Z hodin fyziky ...

Netradiční metody výuky aplikované ve třídách, v nichž mám tu čest učit matematiku.

Třída 19L


Klasifikace výroků - reportáž z části hodiny věnované klasifikaci výroků.

Realizace logických spojek pomocí elektrických obvodů - reportáž z části hodiny věnované logickým spojkám.

Geometrické důkazy algebraických vztahů - reportáž z hodiny věnované netradičním důkazům algebraických vztahů.

Pexeso algebraických výrazů - reportáž z hodiny věnované rychlému opakování algebraických výrazů.


© Jaroslav Reichl, 6. 1. 2020